Đăng ký tài khoản mới

Hãy trải nghiệm các dịch vụ đa ngôn ngữ của OHDr. như:
Tư vấn SNS, Tư vấn y tế online, Khám online...
Hay hỗ trợ đặt lịch tại bệnh viện.

Phí hội viên

550Y/tháng (bao gồm thuế)

Tư vấn y tế qua SNS
Khám bệnh đa ngôn ngữ
Nhật - Trung - Anh - Việt

  • Tư vấn thoải mái qua LINE/Facebook
  • Khám bằng Smart-phone
    Video Call với bác sĩ qua ZOOM(※)
  • Kê đơn và gửi thuốc tận nhà(※)
  • Hỗ trợ đặt lịch tại bệnh viện
  • Quản lý lịch sử khám bệnh

※ Phí tư vấn, khám bệnh online, tiền thuốc hoặc các dịch vụ khác sẽ được tính riêng.